Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Nama Bayi Laki-Laki Islami Beserta Artinya dari Huruf K

Daftar isi [Tampil]
Nama Bayi Laki-Laki Islami Beserta Artinya


Selamat datang di blog kami! Dalam perjalanan menjadi orang tua, salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah memilih nama bayi yang indah dan bermakna. Bagi mereka yang menginginkan sentuhan Islami dalam nama bayi laki-laki mereka, kami memiliki beragam pilihan yang menarik dan bermakna.

Dalam artikel ini, kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi dunia nama bayi laki-laki Islami. Kami telah mengumpulkan daftar nama yang dipilih dengan cermat, memiliki arti yang dalam, dan memberikan nuansa Islami yang khas. Setiap nama memiliki keindahan tersendiri dan mengandung pesan moral serta spiritual yang kuat.

Kami akan memperkenalkan Anda dengan nama-nama yang dimulai dengan berbagai huruf di dalam aksara Arab, kali ini dengan fokus pada huruf "K". Nama-nama tersebut tidak hanya memiliki arti yang indah, tetapi juga terhubung dengan tokoh-tokoh dalam sejarah Islam, nabi dan rasul, sifat-sifat Allah, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam agama Islam.

Dalam memilih nama bayi, penting untuk mempertimbangkan makna, keunikan, dan juga kesesuaian dengan budaya dan tradisi keluarga. Melalui artikel ini, kami berharap dapat memberikan inspirasi kepada Anda dalam menemukan nama bayi laki-laki Islami yang sesuai dengan harapan dan nilai-nilai keluarga Anda.

Selamat membaca artikel ini dan semoga daftar nama bayi laki-laki Islami yang kami sajikan dapat memberikan wawasan dan ide baru untuk memilih nama bayi yang istimewa. Ingatlah bahwa nama adalah karunia yang akan melekat pada buah hati Anda sepanjang hidupnya, membawa harapan, makna, dan identitas yang kuat.

77 Nama Bayi Laki-Laki Islami Beserta Artinya dari Huruf K

1. Kabir: Besar, agung, dan mulia.

2. Kamil: Sempurna, utuh, dan lengkap.

3. Kareem: Pemurah, dermawan, dan mulia.

4. Kashif: Orang yang mengungkapkan atau mengenal.

5. Khaalid: Abadi atau kekal.

6. Khalid: Abadi, kekal, dan abadi.

7. Khairul: Yang terbaik atau paling baik.

8. Khatib: Orator atau penceramah.

9. Khidhir: Nabi yang bijaksana dan memiliki pengetahuan gaib.

10. Khaulah: Seorang wanita yang hidup bahagia dan sejahtera.

11. Khalil: Sahabat atau teman dekat.

12. Khuzaymah: Kelembutan atau kelembutan.

13. Khaizaran: Orang yang memiliki rambut hitam.

14. Khairan: Kebaikan atau keberuntungan.

15. Khiyar: Pilihan atau pilihan terbaik.

16. Khaldun: Orang yang abadi dan kekal.

17. Khuluq: Sifat atau karakter yang baik.

18. Khursheed: Matahari atau sinar matahari.

19. Khadim: Pelayan atau pembantu.

20. Khairuddin: Kebaikan agama.

21. Khairul-ud-din: Orang yang memiliki agama yang baik.

22. Khalidah: Abadi atau kekal dalam rangkaian feminin.

23. Khalilullah: Sahabat Allah.

24. Khalilur-Rahman: Sahabat Yang Maha Penyayang (Allah).

25. Khawarizm: Nama kota di Asia Tengah, kini bagian dari Uzbekistan.

26. Khairiyah: Wanita baik hati atau wanita yang penuh kebaikan.

27. Khidir: Nabi yang bijaksana dan memiliki pengetahuan gaib.

28. Khairul-bariyah: Makhluk terbaik atau ciptaan terbaik (merujuk kepada Nabi Muhammad SAW).

29. Khadijah: Seorang wanita bernama Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad SAW.

30. Khaalish: Murni atau tulus.

31. Khaulat: Kemurnian atau keheningan.

32. Kharijah: Kemunculan atau penampilan.

33. Khalaf: Generasi atau penerus.

34. Khayal: Imajinasi atau khayalan.

35. Khayyam: Orang yang hidup dalam momen atau sekarang.

36. Khudam: Pelayan atau pembantu.

37. Khairullah: Kebaikan dari Allah.

38. Khaldan: Kekal atau abadi.

39. Khaliq: Pencipta atau pengrajin.

40. Khatim: Penutup atau penanda akhir.

41. Khairi: Orang yang baik atau penuh kebaikan.

42. Khawarizmee: Orang yang berasal dari Khwarazm, daerah sejarah di Asia Tengah.

43. Khayr: Kebaikan atau keberuntungan.

44. Khazin: Penjaga atau pengawas.

45. Khaleeq: Pencipta atau penggubah.

46. Khamis: Hari Kamis, hari berkah dalam tradisi Islam.

47. Khayat: Tukang jahit atau pembuat pakaian.

48. Khairul-Ahad: Orang terbaik di hari Ahad (hari Minggu).

49. Khubayb: Nama seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal.

50. Khattab: Orang yang cerdas atau bijaksana.

51. Khadimullah: Pelayan Allah.

52. Khafidh: Yang merendahkan diri atau rendah hati.

53. Khathir: Berpikiran atau berpikir.

54. Khuzaymah: Kelembutan atau kelembutan.

55. Khurram: Orang yang ceria atau gembira.

56. Khalifah: Khalifah atau pemimpin umat Muslim.

57. Khubaib: Nama seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal.

58. Khaizar: Orang yang memiliki rambut hitam.

59. Khidhran: Kemurahan hati atau kebaikan.

60. Khirman: Sumber kebaikan atau keberuntungan.

61. Khudur: Rasa takut atau ketakutan.

62. Khaqan: Raja atau penguasa.

63. Khurshid: Matahari atau sinar matahari.

64. Khamil: Pemikir atau intelektual.

65. Khairan: Kebaikan atau keberuntungan.

66. Khalid: Abadi atau kekal.

67. Khaliq: Pencipta atau pengrajin.

68. Khatib: Orator atau penceramah.

69. Khaizuran: Wanita yang bijaksana atau penuh hikmah.

70. Khairullah: Kebaikan dari Allah.

71. Khaleel: Sahabat atau teman dekat.

72. Khalis: Murni atau tulus.

73. Khudam: Pelayan atau pembantu.

74. Khayrun: Yang terbaik atau paling baik.

75. Khalifah: Pemimpin atau khalifah.

76. Khurram: Gembira atau ceria.

77. Khubaib: Nama seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal.

Itulah 77 nama bayi laki-laki Islami beserta artinya yang dimulai dengan huruf K. Selanjutnya kami akan memperkenalkan Anda dengan 37 nama bayi laki-laki Islami yang dimulai dengan huruf K beserta kepanjangan dan artinya.

37 Nama Bayi Laki-Laki Islami Beserta Kepanjangan dan Artinya dari Huruf K

1. Kaamil (Kaamilullah): Orang yang sempurna dan utuh dalam ketuhanan.

2. Khaalid (Khaalidullah): Orang yang abadi atau kekal dalam ketuhanan.

3. Khairul (Khairul-Muwahhid): Yang terbaik di antara para pemuja Tuhan.

4. Kareem (Kareemullah): Yang pemurah dan mulia dalam ketuhanan.

5. Kashif (Kashiful-Haq): Orang yang mengungkapkan kebenaran.

6. Khalid (Khalidullah): Orang yang abadi atau kekal dalam ketuhanan.

7. Khalil (Khalilullah): Sahabat Allah atau orang yang paling dekat dengan Allah.

8. Khuzaymah (Khuzaymah bin Thabit): Kelembutan atau kelembutan hati.

9. Khairan (Khairanul-Muslimeen): Kebaikan bagi umat Muslim.

10. Khairul-ud-din (Khairul-ud-din Muhammad): Yang memiliki agama yang baik atau yang terbaik dalam agama.

11. Khidhir (Khidhir 'alaihis-salam): Nabi yang bijaksana dan memiliki pengetahuan gaib.

12. Khaulah (Khaulah binti Tha'labah): Seorang wanita yang hidup bahagia dan sejahtera.

13. Khalilullah (Khalilullah Ibrahim): Sahabat Allah dalam kisah Nabi Ibrahim.

14. Khalilur-Rahman (Khalilur-Rahman Isa): Sahabat Yang Maha Penyayang (Allah) dalam kisah Nabi Isa.

15. Khawarizm (Khawarizmee): Orang yang berasal dari Khwarazm, daerah sejarah di Asia Tengah.

16. Khairi (Khairiul-Bashar): Orang yang baik dalam hubungannya dengan manusia.

17. Khudam (Khudamullah): Pelayan Allah atau pelayan Tuhan.

18. Khadijah (Khadijah binti Khuwaylid): Seorang wanita bernama Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad SAW.

19. Khairul-Ahad (Khairul-Ahad Muhammad): Orang terbaik di hari Ahad (hari Minggu).

20. Khubayb (Khubayb bin 'Adiy): Nama seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal.

21. Khattab (Khattab bin Nufayl): Orang yang cerdas atau bijaksana.

22. Khadimullah (Khadimullah Hassan): Pelayan Allah dalam kisah Nabi Hassan.

23. Khafidh (Khafidhullah Ali): Yang merendahkan diri atau rendah hati dalam kisah Nabi Ali.

24. Khathir (Khathir bin As-Salt): Berpikiran atau berpikir dengan baik.

25. Khuzaymah (Khuzaymah bin Thabit): Kelembutan atau kelembutan hati dalam kisah Khuzaymah.

26. Khurram (Khurram Shah): Orang yang ceria atau gembira dalam kisah Khurram.

27. Khalaf (Khalaf bin Hayyan): Generasi atau penerus dalam kisah Khalaf.

28. Khayal (Khayal al-Din): Imajinasi atau khayalan dalam agama.

29. Khayyam (Khayyam bin Ata): Orang yang hidup dalam momen atau sekarang dalam kisah Khayyam.

30. Khudur (Khudur bin Adwan): Rasa takut atau ketakutan dalam kisah Khudur.

31. Khaliq (Khaliqullah Ibrahim): Pencipta atau pengrajin dalam kisah Nabi Ibrahim.

32. Khatim (Khatim al-Anbiya): Penutup atau penanda akhir para nabi.

33. Khairi (Khairiul-Bashar): Orang yang baik dalam hubungannya dengan manusia dalam kisah Khairi.

34. Khayr (Khayr ad-Din): Kebaikan atau keberuntungan dalam agama.

35. Khuzaymah (Khuzaymah bin Thabit): Kelembutan atau kelembutan hati dalam kisah Khuzaymah.

36. Khurshid (Khurshid Khan): Matahari atau sinar matahari dalam kisah Khurshid.

37. Khubayb (Khubayb bin 'Adiy): Nama seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dalam kisah Khubayb.

Itulah 37 nama bayi laki-laki Islami yang dimulai dengan huruf K beserta kepanjangan dan artinya.

Sampai di sini, anda telah menjelajahi beragam nama bayi laki-laki Islami yang penuh makna dan keindahan. Dalam memilih nama untuk buah hati Anda, penting untuk mengambil waktu dan pertimbangan yang matang. Nama bukanlah sekadar sebuah kata, tetapi juga merupakan identitas yang akan melekat pada anak Anda sepanjang hidupnya.

Dalam budaya Islam, nama memiliki arti yang mendalam dan sering kali terkait dengan sejarah, dan tokoh-tokoh penting dalam agama. Dengan memilih nama bayi laki-laki Islami, Anda memberikan pesan moral, spiritual, dan nilai-nilai yang dihormati dalam agama Islam.

Namun, selain makna yang dalam, penting juga untuk memperhatikan kesesuaian nama dengan budaya dan tradisi keluarga Anda. Memilih nama yang terasa indah dan mudah diucapkan adalah faktor penting untuk kenyamanan dan pengenalan sosial anak Anda di masa depan.

Kami berharap daftar nama bayi laki-laki Islami yang telah kami sajikan dapat memberikan inspirasi dan membantu Anda dalam proses memilih nama yang tepat. Ingatlah untuk selalu berdiskusi dengan pasangan, melibatkan keluarga, dan mempercayai naluri Anda sebagai orang tua.

Terima kasih telah membaca artikel kami. Semoga artikel ini memberikan pengetahuan dan wawasan baru dalam memilih nama bayi laki-laki Islami yang indah dan bermakna. Semoga anak Anda tumbuh menjadi pribadi yang kuat, penuh cinta, dan berjalan di jalan yang diridhoi Allah.

Selamat menikmati perjalanan indah menjadi orang tua dan memberikan nama yang penuh berkah untuk buah hati Anda!

Posting Komentar untuk "Nama Bayi Laki-Laki Islami Beserta Artinya dari Huruf K"

Ingin Mendukung Kami Bisa melalui Halaman Donasi